Ingegerd Troedsson(M)

Ingegerd Troedsson (M)

Parti Moderaterna
Titel pol.mag.
Född år 1929

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 1988-10-03 - 1991-09-30
  • 1985-09-30 - 1988-10-03
  • 1982-10-04 - 1985-09-30
  • 1979-10-01 - 1982-10-04
  • 1976-10-04 - 1979-10-01
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 1991-09-30 - 1994-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 - 1991-09-29
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ordförande 1991-10-08 - 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m) med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition) I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som


Utskottsberedning: ----1990/91:SoU25
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m) med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringspropositionen) Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer


Utskottsberedning: -----1990/91:SoU25
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m) med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 förslag saknar beslutsinformation