Ibrahim Baylan(S)

Ibrahim Baylan (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 115
Titel Ombudsman
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Agneta Karlsson 2014-10-03 - 2014-10-13, Mathias Tegnér 2014-10-14 - 2015-10-31, Anna Vikström 2015-11-01 - 2016-04-30, Mathias Tegnér 2016-05-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2011-08-16 - 2014-09-29
  • 2010-10-04 - 2011-03-27
  • 2008-01-01 - 2010-10-04
  • 2006-10-07 - 2007-08-31
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2011-03-28 - 2011-08-15
  • 2007-09-01 - 2007-12-31
  • 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 - 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 - 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 - 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 - 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 - 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 - 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 - 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 - 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 - 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Statsråd 2004-11-01 - 2006-10-02
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 - 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Energirådgivning

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1370 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01664/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1370 av Fredrik Christensson (C) Energirådgivning Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen av-ser att vidta för att stoppa centraliseringen av resurserna för

Svarsdatum: 2016-06-29 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1370 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 41 kB)

Elnätspris i tätort och glesbygd

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1155 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01184/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1155 av Lars Mejern Larsson (S) Elnätspris i tätort och glesbygd Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är beredd att se över förut-sättningarna för att ta bort kriteriet geografisk närhet eller vidta

Svarsdatum: 2016-05-04 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1155 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1144 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01167/I Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh (V) Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag i fortsättningen avser att bredda information inför mina kontakter med andra staters

Svarsdatum: 2016-05-04 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1144 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 41 kB)