Gustav Fridolin(MP)

Gustav Fridolin (MP)

Utbildningsminister

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 39
Titel Folkhögskollärare.
Född år 1983
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2013-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2012-07-01 – 2012-12-31
  • Ordinarie 2010-10-04 – 2012-06-30
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2011-05-21 –
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-01-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-01-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2004-01-30 – 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-11-06
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 – 2004-10-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2011-06-16 – 2012-06-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-06-15
  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-10-14
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2011-09-26
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Information om friskolor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02348/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1397 av Boriana Åberg (M) Information om friskolor Boriana Åberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla landets kommuner ska följa lagen när det gäller skyldigheten att informera

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Könssegregation i den svenska skolan

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1185 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01644/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1185 av Lars-Arne Staxäng (M) Könssegregation i den svenska skolan Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka könssegregation i den svenska skolan. Precis som Lars-Arne

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1185 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Kunskap i skolor för att bemöta hedersförtryck

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1183 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01642/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1183 av Tina Ghasemi (M) Kunskap i skolor för att bemöta hedersförtryck Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att se till att berörd personal på Sveriges skolor

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1183 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.