Gustav Fridolin(MP)

Gustav Fridolin (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 39
Titel Folkhögskollärare
Född år 1983
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Elisabet Knutsson 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2011-05-21 - 2018-10-01
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2013-01-01 - 2014-09-29
  • 2010-10-04 - 2012-06-30
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2012-07-01 - 2012-12-31
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 - 2004-01-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 - 2003-01-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2004-01-30 - 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-09-19
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-09-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-11-06
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 - 2003-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 - 2004-10-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2011-06-16 - 2012-06-24
  • Ledamot 2010-10-12 - 2011-06-15
  • Suppleant 2002-10-15 - 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2011-09-19 - 2014-10-14
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 - 2011-09-26
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Återinförande av elevstyrda skolor

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03793/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) Återinförande av elevstyrda skolor Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett införande av lokala skolstyrelser med elevmajoritet om Skol-kommissionen

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 46 kB)

Uppföljning av elevers frånvaro

Svar på skriftlig fråga 2016/17:8 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03858/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:8 av Erik Bengtzboe (M) Uppföljning av elevers frånvaro Erik Bengtzboe har frågat mig hur jag och regeringen tänker agera för att säkerställa att de kommunala huvudmännen tar sitt fulla ansvar som huvudmän

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:8 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 37 kB)

Könsseparerad skolidrott

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg (M) Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg (M) Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)