Gustav Fridolin(MP)

Gustav Fridolin (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 39
Titel Folkhögskollärare
Född år 1983
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Elisabet Knutsson 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2011-05-21 - 2018-10-01
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2013-01-01 - 2014-09-29
  • 2010-10-04 - 2012-06-30
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2012-07-01 - 2012-12-31
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 - 2004-01-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 - 2003-01-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2004-01-30 - 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-09-19
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-09-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-11-06
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 - 2003-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 - 2004-10-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2011-06-16 - 2012-06-24
  • Ledamot 2010-10-12 - 2011-06-15
  • Suppleant 2002-10-15 - 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2011-09-19 - 2014-10-14
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 - 2011-09-26
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Färre sökande till lärarutbildningarna

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1463 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03209/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M) Färre sökande till lärarutbildningarna Gunilla Nordgren har frågat utbildningsministern Gustav Fridolin vad han avser att göra åt situationen att färre

Svarsdatum: 2016-07-29 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1463 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 43 kB)

Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1148 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/02099/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1148 av Erik Ottosson (M) Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen Erik Ottosson har frågat mig vad jag anser att skolan behöver göra för att möta det stora antalet nya elever från andra länder,

Svarsdatum: 2016-05-04 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1148 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 46 kB)

Privatekonomi i skolan

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1135 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/02027/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1135 av Amir Adan (M) Privatekonomi i skolan Amir Adan har frågat mig om jag tänker verka för en obligatorisk kurs i privatekonomi i grundskolan. Jag delar Amir Adans åsikt om att kunskaper i hur man hanterar

Svarsdatum: 2016-05-04 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1135 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)