Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Gustav Fridolin(MP)

Gustav Fridolin (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 39
Titel Folkhögskollärare
Född år 1983
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Elisabet Knutsson 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2011-05-21 –
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2016-05-25 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2013-01-01 – 2014-09-29
  • 2010-10-04 – 2012-06-30
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2012-07-01 – 2012-12-31
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-01-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-01-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2004-01-30 – 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-11-06
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 – 2004-10-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2011-06-16 – 2012-06-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-06-15
  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-10-14
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2011-09-26
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Regelverket för Lärarlyftet II

Svar på skriftlig fråga 2016/17:91 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/04285/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Svar på fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L) Regelverket för Lärarlyftet II Christer Nylander har frågat mig om jag är beredd att ändra regelverket för att underlätta för fler lärare att kunna genomföra Lärarlyftet II. Jag håller med Christer

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:91 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 37 kB)

Elever som behöver extra stöd

Svar på skriftlig fråga 2016/17:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/04062/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:50 av Betty Malmberg (M) Elever som behöver extra stöd Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att alla barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. Alla elever ska

Svarsdatum: 2016-10-04 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Återinförande av elevstyrda skolor

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03793/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) Återinförande av elevstyrda skolor Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett införande av lokala skolstyrelser med elevmajoritet om Skol-kommissionen

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 46 kB)