Gunnar Thollander(S)

Gunnar Thollander (S)

Parti Socialdemokraterna
Titel instruktör
Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 1991-09-30 - 1994-10-03
  • 1988-10-03 - 1991-09-30
  • 1985-09-30 - 1988-10-03
  • 1982-10-04 - 1985-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 - 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl


Utskottsberedning: ---1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för


Utskottsberedning: ------1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 förslag saknar beslutsinformation

Problemlösning i grupp i ungdomsskolan

Motion 1993/94:Ub337 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub337 av Marianne Carlström m.fl. (s) Problemlösning i grupp i ungdomsskolan Den nationella utvärderingen av grundskolan omfattade bland annat elevernas förmåga att lösa problem i grupp. I Skolverkets rapport nummer 26 med titeln ''Problemlösning i grupp'' redovisas resultatet. Eleverna


Utskottsberedning: --1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 förslag saknar beslutsinformation