Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Gunnar Thollander(S)

Gunnar Thollander (S)

Parti Socialdemokraterna
Titel instruktör
Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • 1991-09-30 – 1994-10-03
  • 1988-10-03 – 1991-09-30
  • 1985-09-30 – 1988-10-03
  • 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 

med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl


Utskottsberedning: ---1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för


Utskottsberedning: ------1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 förslag saknar beslutsinformation

Problemlösning i grupp i ungdomsskolan

Motion 1993/94:Ub337 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub337 av Marianne Carlström m.fl. (s) Problemlösning i grupp i ungdomsskolan Den nationella utvärderingen av grundskolan omfattade bland annat elevernas förmåga att lösa problem i grupp. I Skolverkets rapport nummer 26 med titeln ''Problemlösning i grupp'' redovisas resultatet. Eleverna


Utskottsberedning: --1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 förslag saknar beslutsinformation