Fredrik Schulte(M)

Fredrik Schulte (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län, plats 54
Titel Studerande
Född år 1981
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864671
E-post fredrik.schulte[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-10-16 - 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2014-11-13 - 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2015-01-27 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2015-01-27 - 2018-09-24
  • Catharina Elmsäter-Svärd

  • Statsrådsersättare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-11-13 - 2015-02-10
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2009-10-16
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2009-10-16 - 2010-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Åtgärder för fler jobb

Interpellation 2015/16:667 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:667 Åtgärder för fler jobb av Fredrik Schulte (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sverige befinner sig i en högkonjunktur och har därmed sjunkande arbetslöshet. Samtidigt står vi inför stora strukturella utmaningar på arbetsmarknaden med en sysselsättning som sjunker med nästan

Inlämnad: 2016-05-18 Svarsdatum: 2016-06-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:667 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för fler jobb

Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter

Interpellation 2015/16:666 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:666 Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter av Fredrik Schulte (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Sedan EU:s Mifid-direktiv, som syftade till att stärkta skyddet för investerare och öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna, infördes

Inlämnad: 2016-05-18 Svarsdatum: 2016-06-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2015/16:666 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter

Regeringens hantering av överskottsmålet

Interpellation 2015/16:665 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:665 Regeringens hantering av överskottsmålet av Fredrik Schulte (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Efter nästan sju år av svag internationell efterfrågan och recession i stora delar av världsekonomin ser läget nu äntligen ut att ljusna. Då det under samma tidsperiod funnits en

Inlämnad: 2016-05-18 Svarsdatum: 2016-06-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:665 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av överskottsmålet