Erik Hovhammar (-)

Erik Hovhammar (M)

Född år 1922
Avliden den 6 december 2006

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1988-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1988-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

om klassning av Växjö glasmuseum som basmusem för det svenska glaset och dess historia

Motion 1987/88:Kr279 av Erik Hovhammar m. fl. (m, s, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Kr279 av Erik Hovhammar m. fl. m, s, fp, c om klassning av Växjö glasmuseum som basmusem för det svenska glaset och dess historia I motion 1986/87:Kr282 m, s, fp, c hemställdes att riksdagen ger regeringen till känna vad som


Utskottsberedning: -1988/89:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Kr279 av Erik Hovhammar m. fl. (m, s, fp, c) (pdf, 63 kB)

om försäljning av affärsverkens

Motion 1987/88:Fi709 av Erik Hovhammar m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi709 av Erik Hovhammar m. fl. m, fp, c om försäljning av affärsverkens konkurrensutsatta verksamhet m. m. De statliga affärsdrivande verken är sju:Postverket, televerket, statens järnvägar SJdomänverket, statens vattenfallsverk,


Utskottsberedning: --1988/89:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Fi709 av Erik Hovhammar m. fl. (m, fp, c) (pdf, 70 kB)

om medbestämmandelagen och entreprenader

Motion 1987/88:A719 av Erik Hovhammar m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A719 av Erik Hovhammar m. fl. m, fp, c om medbestämmandelagen och entreprenader Ett fritt tillträde till marknaden är en förutsättning för en positiv utveckling på småföretagsområdet. Denna faktor har i princip gällt inom den


Utskottsberedning: -1988/89:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:A719 av Erik Hovhammar m. fl. (m, fp, c) (pdf, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.