Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Elving Andersson(C)

Elving Andersson (C)

Parti Centerpartiet
Titel ombudsman
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • 1994-10-03 – 1998-10-05
  • 1991-09-30 – 1994-10-03
  • 1988-10-03 – 1991-09-30
  • 1985-09-30 – 1988-10-03
  • 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Valberedningen

  • Ledamot 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Suppleant 1988-10-03 – 1994-10-03
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 

med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen


Utskottsberedning: ----1997/98:AU14

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning   3 2 En politik för ökad sysselsättning, trygghet och tillväxt   4 3 Ett starkt Sverige utanför EMU   6 3.1 Förtroendet för prisstabilitetsmålet med


Utskottsberedning: ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (54 förslag): , , 27 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

Motion 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c) med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Ett målinriktat bosparande bör införas i Sverige för att minska det generella stödet till boendet och på sikt sänka fastighetsskatten. Först med ett bosparande integrerat i övriga bostadspolitiska


Utskottsberedning: ----1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 4 förslag saknar beslutsinformation