Elving Andersson(C)

Elving Andersson (C)

Parti Centerpartiet
Titel ombudsman
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • 1994-10-03 - 1998-10-05
  • 1991-09-30 - 1994-10-03
  • 1988-10-03 - 1991-09-30
  • 1985-09-30 - 1988-10-03
  • 1982-10-04 - 1985-09-30
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 - 1988-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 - 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 - 1998-10-04
  • Ledamot 1991-09-30 - 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 - 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 - 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 - 1988-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 - 1991-09-29
  • Valberedningen

  • Ledamot 1994-10-03 - 1998-10-05
  • Suppleant 1988-10-03 - 1994-10-03
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1994-10-11 - 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen


Utskottsberedning: ----1997/98:AU14

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c) med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning   3 2 En politik för ökad sysselsättning, trygghet och tillväxt   4 3 Ett starkt Sverige utanför EMU   6 3.1 Förtroendet för prisstabilitetsmålet med


Utskottsberedning: ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (54 förslag): , , 27 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

Motion 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c) med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Ett målinriktat bosparande bör införas i Sverige för att minska det generella stödet till boendet och på sikt sänka fastighetsskatten. Först med ett bosparande integrerat i övriga bostadspolitiska


Utskottsberedning: ----1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 4 förslag saknar beslutsinformation