Christina Höj Larsen(V)

Christina Höj Larsen (V)

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Västernorrlands län, plats 239
Titel Humanekolog/utredare
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post christina.hoj.larsen[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2012-03-20
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2012-03-12 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Gymnasieskolan

Motion 2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) Gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att alla gymnasieskolans yrkesprogram, inklusive den gymnasiala lärlingsutbildningen, ska ge grundläggande

2016-09-29

Motion 2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Ränteavdragen

Motion 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) Ränteavdragen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över ränteavdragen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Ränteavdragen

2016-09-29

Motion 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) (pdf, 64 kB)

Elevdemokrati

Motion 2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V) Elevdemokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elevers individuella inflytande och elevers rätt till inflytande genom sammanslutning bör särskiljas i skollagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2016-09-29

Motion 2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 68 kB)