Carl-Oskar Bohlin(M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län, plats 105
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865704
E-post carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2012-04-10
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2014-03-14 - 2014-09-29
  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-03-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2013-11-14 - 2014-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2015/16:CU19

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Transportstyrelsens hantering av broavgift

Interpellation 2015/16:437 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2015/16:437 Transportstyrelsens hantering av broavgift av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Riksdagen beslutade år 2010 att bron över Motalaviken (riksväg 50) med anslutningar ska finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Broavgiften

Inlämnad: 2016-02-25 Svarsdatum: 2016-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:437 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportstyrelsens hantering av broavgift

Mindre byråkrati genom förändringar i ÅRL

Interpellation 2015/16:224 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2015/16:224 Mindre byråkrati genom förändringar i ÅRL av Carl-Oskar Bohlin (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen beslöt en enig riksdag vid behandling av betänkande 2015/16:CU6 att bifalla motion 2015/16:3253 med innebörden att riksdagen ska införa samma företagskategorisering

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:224 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)