Carl-Oskar Bohlin(M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län, plats 105
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865704
E-post carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2012-04-10
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2014-03-14 - 2014-09-29
  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-03-13
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2013-11-14 - 2014-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Hastighetssänkningar på våra vägar

Interpellation 2016/17:15 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2016/17:15 Hastighetssänkningar på våra vägar av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Under våren redovisade Trafikverket länsvisa rapporter med åtgärder för hastighetsanpassningar. Där framgår tydligt att framför allt landsbygdslän får sänkta hastigheter på en lång rad viktiga

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:15 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Motion 2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:69 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 85 kB)