Carina Herrstedt(SD)

Carina Herrstedt (SD)

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 175
Titel Personlig assistent
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7866353
E-post carina.herrstedt[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2015-04-24 - 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2015-04-24 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2016-06-14 - 2018-09-24
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 - 2018-09-29
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-15
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2013-02-22 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2013-02-21
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-04-24
  • Ledamot 2013-02-22 - 2014-09-29
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 - 2015-04-24
  • Suppleant 2010-10-12 - 2013-02-21
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2015-11-03 - 2016-06-13
  • Valberedningen

  • Ledamot 2012-06-12 - 2014-09-29
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2012-06-14 - 2014-10-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 142 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 388 kB)

LSS-utredningen

Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD)

Interpellation 2015/16:548 LSS-utredningen av Carina Herrstedt (SD) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Regeringen har aviserat att den ska tillsätta en utredning om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och Åsa Regnér har uttalat sig i medierna om att kostnaderna för LSS ska ses över. Vi sverigedemokrater

Inlämnad: 2016-04-13 Svarsdatum: 2016-04-29 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: LSS-utredningen

med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna beloppsgränsen bör tas


Utskottsberedning: 2015/16:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)