Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Börje Vestlund(S)

Börje Vestlund (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 280
Titel Ombudsman
Född år 1960

Aktuella uppdrag

  • Stefan Löfven

  • Statsrådsersättare 2015-10-01 – 2018-09-24
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2016-06-14 – 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2016-06-28 – 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2014-10-07 –

  • Bosse Ringholm

  • Statsrådsersättare 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Anders Ygeman

  • Statsrådsersättare 2014-10-03 – 2015-09-30
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-12-22 – 2010-10-04
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2008-09-04 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-01-23 – 2008-09-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2004-04-02 – 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Suppleant 2008-01-17 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2016-06-28
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2012-01-01 – 2014-10-07
  • Suppleant 2009-01-14 – 2010-10-12
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2014-10-14 – 2015-01-13
  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) Lex Sarah i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns Lex Sarah i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)