Berndt Sköldestig (-)

Berndt Sköldestig (S)

Född år 1944
Avliden den 13 april 2006

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-04-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-06-01 – 2006-04-13
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1996-03-23 – 1998-05-31
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-04-13
  • Ledamot 2001-11-22 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-11-22
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-04-23 – 1998-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-04-13
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputerad 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Suppleant 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Suppleant 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Suppleant 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-09-30
  • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 2001-10-25 – 2001-12-11
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-04-13
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 2002-09-30 – 2006-04-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Gymnasieskolans yrkesprogram

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna. Motivering Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Utveckling av det nordiska samarbetet

Motion 2005/06:U348 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen när det gäller att utveckla och förstärka nordiskt samarbete. Motivering I en lång rad undersökningar som gjorts för att jämföra konkurrenskraften bland världens stater placeras de nordiska staterna högst


Utskottsberedning: 2005/06:UU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U348 av Lars Wegendal m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Folkbildning

Motion 2005/06:Ub424 av Peter Jonsson och Berndt Sköldestig (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkbildningen som en väsentlig del av begreppet livslångt lärande och därmed vikten av att folkbildningens pedagogik används i gymnasie- och vuxenutbildningen. Motivering Folkbildningen utgör sedan lång


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub424 av Peter Jonsson och Berndt Sköldestig (s) (doc, 53 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.