Berit Löfstedt (S)

Berit Löfstedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel ombudsman
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-10-04 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1982-10-15 – 1982-11-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Ledamot 1995-02-07 – 1996-04-17
  • Ordförande 1994-10-12 – 1995-02-06
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • EU-nämnden

  • Ordförande 1995-01-01 – 1998-10-05
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1991-01-01 – 1991-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1995-11-08 – 1998-10-05
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 1996-02-13 – 2002-09-30
  • EES-EFTA delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-10-11
  • EFTA-delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1986-10-07 – 1991-09-30
  • EG-delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Europeisk uppförandekod för vapenexporten

Motion 1997/98:U404 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U404 av Berit Löfstedt m.fl. s Europeisk uppförandekod för vapenexporten Sverige bör inom EU verka för en mer restriktiv vapenexportpolitik. I flera medlemsländer finns starka strävanden för att EU bör anta en gemensam uppförandekod i frågan. Ett förslag till en sådan har också utarbetats


Utskottsberedning: -1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Avräkning från biståndsramen av kostnader för flyktingmottagandet

Motion 1997/98:U206 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U206 av Berit Löfstedt m.fl. s Avräkning från biståndsramen av kostnader för flyktingmottagandet Biståndsramen omfattar utöver anslaget till biståndsverksamhet respektive biståndsförvaltning avräkningar för del av UD:s administration, andel i EU:s medlemsavgift som kan hänföras till EU:s


Utskottsberedning: --1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Götalandsbanan

Motion 1997/98:T539 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T539 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Götalandsbanan Elva kommuner, ett kommunalförbund och fem länsstyrelser längs den tänkta Götalandsbanan har sedan ett tiotal år varit engagerade i förberedelse- och planeringsarbete för detta utvecklingsprojekt. Det är nu dags att gå vidare och då behövs ett


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.