Berit Högman(S)

Berit Högman (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Värmlands län, plats 19
Född år 1958
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865216
E-post berit.hogman[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Socialdemokraterna

  • Vice gruppledare 2014-10-04 - 2018-10-01
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-10-07
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Socialdemokraterna

  • Vice gruppledare 2012-02-29 - 2014-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2012-04-18 - 2014-09-29
  • Ordförande 2010-10-12 - 2012-02-23
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Suppleant 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2008-09-17 - 2010-10-04
  • Ledamot 2008-06-12 - 2008-09-17
  • Ledamot 2002-10-08 - 2004-06-18
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2013-10-04 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2008-06-12
  • Ledamot 2004-06-19 - 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2008-06-12
  • Suppleant 2003-03-12 - 2006-10-02
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2012-03-23 - 2012-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2008-03-26 - 2008-10-22
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2012-02-23
  • Ledamot 2009-04-02 - 2010-10-19
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2012-10-01 - 2014-10-07
  • Ersättare 2012-03-23 - 2012-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-03-23 - 2014-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Regionutredningens tillvägagångssätt

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:764 Regionutredningens tillvägagångssätt av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen står envist fast vid sin plan att regionalisera hela Sverige, oavsett den lokala folkviljan och i vissa fall på helt felaktiga grunder. En regionalisering av Sverige kan vara

Inlämnad: 2016-08-23 Svarsdatum: 2016-09-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionutredningens tillvägagångssätt

Regionindelning

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:638 Regionindelning av Lena Asplund (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi frågade jag: ”Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länen?” Detta gjorde

Inlämnad: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-09-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelning

Näringspolitiken i Västsverige

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra Götalands


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (pdf, 92 kB)