Aron Emilsson(SD)

Aron Emilsson (SD)

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Skåne läns västra, plats 331
Född år 1990
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864413
E-post aron.emilsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2015-10-01 - 2016-10-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-10-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Evenemangslista

Interpellation 2015/16:628 av Aron Emilsson (SD)

Interpellation 2015/16:628 Evenemangslista av Aron Emilsson (SD) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Radio och tv-lagen möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om vilka evenemang som anses vara av så stort samhällsintresse att en väsentlig del av allmänheten bör ha tillgång till dem

Inlämnad: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-06-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:628 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Evenemangslista

Situationen för svenska kulturmiljöer

Interpellation 2015/16:627 av Aron Emilsson (SD)

Interpellation 2015/16:627 Situationen för svenska kulturmiljöer av Aron Emilsson (SD) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Sveriges kulturmiljöer är viktiga. De gestaltar vårt lands historia och utveckling, berättar det kollektiva minnet och bildar referenspunkter som inte sällan ger varje

Inlämnad: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-06-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:627 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för svenska kulturmiljöer

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 146 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 359 kB)