Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ardalan Shekarabi(S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Sanne Lennström 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2014-01-01 – 2014-09-29
  • 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Upphandling av offentliga måltider

Svar på skriftlig fråga 2016/17:69 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/03527/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga av Betty Malmberg (M) Upphandling av offentliga måltider Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att föreslå regeringen att fatta ett principbeslut, liksom i Finland, om att upphandling av offentliga måltider framdeles

Svarsdatum: 2016-10-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:69 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 42 kB)

Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:38 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/03393/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M) Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning Erik Bengtzboe (M) har, med anledning av det delbetänkande som Indelningskommittén lämnat, frågat mig om det är min uppfattning

Svarsdatum: 2016-10-10 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:38 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Svar på skriftlig fråga 2016/17:35 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2016/03392/EF Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M) Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering Erik Ottoson (M) har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit och avser att vidta i syfte att tillgodose Riksrevisionens rekommendationer

Svarsdatum: 2016-10-10 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:35 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 45 kB)