Ardalan Shekarabi(S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Sanne Lennström 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2014-01-01 - 2014-09-29
  • 2013-04-15 - 2013-11-03
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2013-11-04 - 2013-12-31
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 - 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02754/UR Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP) Situationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att kollektivtrafiklagen efterlevs och

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 42 kB)

Förvaltningsetik och revision

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1449 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02715/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1449 av Peter Persson (S) Förvaltningsetik och revision Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag vill säkerställa statsförvaltningens moraliska kompass och återge förtroendevalda inflytande över myndigheterna

Svarsdatum: 2016-07-26 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1449 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02613/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M) om Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning Maria Malmer Stenergard har frågat mig varför regeringen inte beaktat Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning.

Svarsdatum: 2016-07-18 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)