Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Anne Wibble (FP)

Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekon.lic.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1997-12-01
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1989-10-03 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-30
  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-11-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

Motion 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att det ligger i Sveriges intresse att delta i EMU:s tredje etapp från starten i januari 1999. Regeringens förslag till svenskt utanförskap


Utskottsberedning: --1997/98:FiU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Skolpolitiken

Motion 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skolpolitiken 1 Sammanfattning Folkpartiet beskriver i denna motion de åtgärder som krävs för att stärka kvaliteten och utveckla förskolan och grundskolan. Vi anser att grundskolan måste ges större möjligheter att nå sina mål och lösa sina problem. De


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU11 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Gymnasieskolan

Motion 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. fp Gymnasieskolan Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Skola för kunskap  3 Riv upp gymnasiereformen 4 Färre kärnämnen  5 Alternativa kurser i kärnämnena  6 En mer flexibel gymnasieskola  7 Avskaffa den statligt fastställda timplanen  8 Gymnasieskolans


Utskottsberedning: ----------------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.