Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2007-09-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2007-03-18 – 2007-09-17
  • Ordinarie 2005-04-11 – 2007-03-17
  • Ledig 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Ordinarie 1996-01-01 – 2004-10-31
  • Ersättare 1995-10-10 – 1995-12-31
  • Ersättare 1995-08-01 – 1995-10-09
  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 – 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kommande anslag för polisen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:411 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:411 av Roger Haddad (L) Kommande anslag för polisen Roger Haddad har frågat mig om jag tänker ta några initiativ med anledning av de uppgifter om besparingskrav på 300 miljoner kronor 2017 som inkommit från Polisen Region Syd. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit ett tillskott

Svarsdatum: 2016-12-07 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:411 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:408 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:408 av Lars Hjälmered (M) Ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen Lars Hjälmered har frågat mig om jag har för avsikt att i närtid lämna förslag till riksdagen om en skärpt vapenlagstiftning för att bättre kunna stävja grov och organiserad brottslighet. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder

Svarsdatum: 2016-12-07 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:408 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Stölder av båtar och båtmotorer

Svar på skriftlig fråga 2016/17:393 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:393 av Lars-Arne Staxäng (M) Stölder av båtar och båtmotorer Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder eller initiativ för att motverka det ökade antalet stölder av båtar och båtmotorer. Under året har det på flera platser i landet förekommit omfattande

Svarsdatum: 2016-12-07 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:393 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.