Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Börje Vestlund 2014-10-03 - 2015-09-30, Teres Lindberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2007-09-18 – 2010-10-04
  • 2006-10-02 – 2007-03-17
  • 2005-04-11 – 2006-10-02
  • 2002-09-30 – 2004-10-31
  • 1998-10-05 – 2002-09-30
  • 1996-01-01 – 1998-10-05
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2007-03-18 – 2007-09-17
  • 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Maj Britt Theorin

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Mats Hellström

  • Ersättare 1995-08-01 – 1995-10-09
  • Mona Sahlin

  • Ersättare 1995-10-10 – 1995-12-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Ledamot 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 – 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Det ökande antalet butiksrån

Svar på skriftlig fråga 2016/17:94 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06990/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:94 av Beatrice Ask (M) Det ökande antalet butiksrån Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att polisen ska ha den förmåga som krävs för att hantera det ökande antalet butiks-rån och för

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:94 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Dödligt våld bland kriminella

Svar på skriftlig fråga 2016/17:92 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06987/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:92 av Beatrice Ask (M) Dödligt våld bland kriminella Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka polisens förmåga att klara upp mord som begås i kriminella miljöer. Dödligt våld med

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:92 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Danmarks medlemsskap i Europol

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin (C) Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm (V) Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)