Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2007-09-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2007-03-18 – 2007-09-17
  • Ordinarie 2005-04-11 – 2007-03-17
  • Ledig 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Ordinarie 1996-01-01 – 2004-10-31
  • Ersättare 1995-10-10 – 1995-12-31
  • Ersättare 1995-08-01 – 1995-10-09
  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 – 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Polishögskola i Skaraborg

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) Polishögskola i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att arbeta för att förlägga en polishögskola eller delar av polisutbildningen till Skaraborg. Det är Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och det kan

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 75 kB)

En polis närmare medborgarna

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) En polis närmare medborgarna Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att polisreformens mål om en polis närmare medborgarna ska förverkligas. Som Mikael Cederbratt nämner är en av utgångspunkterna för

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Mikael Cederbratt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Förseningarna av polishuset i Rinkeby

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1161 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M) Förseningar av polishuset i Rinkeby Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att kriminalitet och otrygghet inte förhindrar byggandet av polishuset i Rinkeby. Polismyndigheten har beslutat att det ska byggas ett nytt polishus i

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1161 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.