Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Börje Vestlund 2014-10-03 - 2015-09-30, Teres Lindberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2007-09-18 - 2010-10-04
  • 2006-10-02 - 2007-03-17
  • 2005-04-11 - 2006-10-02
  • 2002-09-30 - 2004-10-31
  • 1998-10-05 - 2002-09-30
  • 1996-01-01 - 1998-10-05
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2007-03-18 - 2007-09-17
  • 2004-11-01 - 2005-04-10
  • Maj Britt Theorin

  • Ersättare 1995-01-10 - 1995-07-31
  • Mats Hellström

  • Ersättare 1995-08-01 - 1995-10-09
  • Mona Sahlin

  • Ersättare 1995-10-10 - 1995-12-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 - 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 - 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 - 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 - 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 - 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 - 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 - 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 - 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 - 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Suppleant 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Ledamot 2006-10-17 - 2010-10-19
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 - 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 - 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 - 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05703/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1507 av Beatrice Ask (M) Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda Beatrice Ask har frågat mig om jag anser att det är en rimlig tidsåtgång att det nu ska gå ytterligare ett och ett halvt år innan automatiska

Svarsdatum: 2016-08-26 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05681/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1504 av Yasmine Larsson (S) Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar Yasmine Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att polisen kan prioritera de fall där det misstänks

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Yasmine Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Färre poliser i yttre tjänst

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05658/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1497 av Roger Haddad (L) Färre poliser i yttre tjänst Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att öka antalet poliser i yttre tjänst. Ombildningen av polisen till

Svarsdatum: 2016-08-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1497 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)