Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd
Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Börje Vestlund 2014-10-03 - 2015-09-30, Teres Lindberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2007-09-18 - 2010-10-04
  • 2006-10-02 - 2007-03-17
  • 2005-04-11 - 2006-10-02
  • 2002-09-30 - 2004-10-31
  • 1998-10-05 - 2002-09-30
  • 1996-01-01 - 1998-10-05
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2007-03-18 - 2007-09-17
  • 2004-11-01 - 2005-04-10
  • Maj Britt Theorin

  • Ersättare 1995-01-10 - 1995-07-31
  • Mats Hellström

  • Ersättare 1995-08-01 - 1995-10-09
  • Mona Sahlin

  • Ersättare 1995-10-10 - 1995-12-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 - 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 - 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 - 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 - 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 - 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 - 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 - 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 - 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 - 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Suppleant 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Ledamot 2006-10-17 - 2010-10-19
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 - 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 - 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 - 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och andra myndigheter i arbetet mot extremism

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1430 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05044/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1430 av Roger Haddad (L) Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och andra myndigheter i arbetet mot extremism Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder i fråga om sekretessreglerna jag och regeringen

Svarsdatum: 2016-07-22 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1430 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Hot mot kvinnojourer

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1417 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/04998/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1417 av Margareta Cederfelt (M) Hot mot kvinnojourer Margareta Cederfelt har frågat justitie- och migrationsministern hur han agerar för att öka säkerheten vid landets kvinnojourer. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2016-07-22 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1417 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Nya initiativ från regeringen avseende it-relaterad brottslighet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1398 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/04861 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1398 av Beatrice Ask (M) Nya initiativ från regeringen avseende it-relaterad brottslighet Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta initiativ som jag och regeringen har vidtagit avseende it-relaterad brottslighet.

Svarsdatum: 2016-06-30 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1398 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)