Adnan Dibrani(S)

Adnan Dibrani (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Hallands län, plats 296
Titel Banktjänsteman
Född år 1985
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865907
E-post adnan.dibrani[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2016-06-28 - 2018-09-24
  • Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

  • Suppleant 2014-10-28 - 2018-10-28
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2015-01-13 - 2019-01-13
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2013-10-03
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2016-06-28
  • Suppleant 2012-03-23 - 2014-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2012-06-20 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)

Fråga 2015/16:1025 Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik av Adnan Dibrani (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar

Inlämnad: 2016-03-23 Svarsdatum: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 68 kB)

Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Åttaårsregeln vid gymnasiebetyg

Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S) Åttaårsregeln vid gymnasiebetyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över enskilda gymnasiebetygs giltighetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många människor


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)