Adnan Dibrani(S)

Adnan Dibrani (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Hallands län, plats 296
Titel Banktjänsteman
Född år 1985
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865907
E-post adnan.dibrani[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2016-06-28 - 2018-09-24
  • Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

  • Suppleant 2014-10-28 - 2018-10-28
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2015-01-13 - 2019-01-13
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2013-10-03
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2016-06-28
  • Suppleant 2012-03-23 - 2014-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2012-06-20 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Minskad användning av plastpåsar

Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) Minskad användning av plastpåsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för minskad användning av plastpåsar till förmån för alternativa lösningar och tillkännager

2016-09-30

Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 74 kB) Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Iran måste leva upp till FN:s konvention för barnets rättigheter

Motion 2016/17:587 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2016/17:587 av Adnan Dibrani (S) Iran måste leva upp till FN:s konvention för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska sätta press på Iran att efterleva FN:s konvention för barnets rättigheter och tillkännager

2016-09-30

Motion 2016/17:587 av Adnan Dibrani (S) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:587 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 56 kB)

Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)

Fråga 2015/16:1025 Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik av Adnan Dibrani (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar

Inlämnad: 2016-03-23 Svarsdatum: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 68 kB)