Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av Regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra lagen enligt nedanstående lagförslag i syfte att ta bort undantaget för den

2016-12-02

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 70 kB)

Återsändande av asylsökande till Afghanistan

Skriftlig fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:409 Återsändande av asylsökande till Afghanistan av Markus Wiechel (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I oktober i år skrev den svenska regeringen på ett avtal med Afghanistan om återsändande av asylsökande som inte beviljats asyl. Då hade Sverige genomfört omkring 700

Inlämnad: 2016-11-30 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av Myndigheten för samhällsskydd och


Utskottsberedning: 2016/17:FöU8

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)