Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1405 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1405 av Roland Utbult (KD) Ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten Roland Utbult har frågat utrikesministern när Sveriges regering ska kräva bättre insyn i det svenska ekonomiska stödet till den Palestinska myndigheten och kräva


Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1405 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Tonnageskatten

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1381 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02507/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1381 av Robert Halef (KD) Tonnageskatten Robert Halef har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för ett skyndsamt införande av tonnageskatten. Tonnagebeskattning är ett statligt stöd som måste godkännas av Kommissionen


Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1381 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)

FN:s behandling av Anders Kompass

Skriftlig fråga 2015/16:1410 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2015/16:1410 FN:s behandling av Anders Kompass av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Anders Kompass, före detta chef för fältverksamheten hos FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, slog för två år sedan larm om att fredsbevarande FN-soldater begått sexuella övergrepp mot barn


Svarsdatum: 2016-07-13
Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström

Skriftlig fråga 2015/16:1410 av Sofia Damm (KD) (pdf, 81 kB)