Kristdemokraterna

  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

15838 dokument

med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras tre år efter tillträdet, för att


Utskottsberedning: 2015/16:MJU21

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Personer på asylboenden med behov av särskilt stöd

Skriftlig fråga 2015/16:1161 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2015/16:1161 Personer på asylboenden med behov av särskilt stöd av Désirée Pethrus (KD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I dag tillhandahåller Migrationsverket asylboenden anpassade till personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Myndigheten exemplifierar på sin hemsida


Besvaras: 2016-05-18
Besvarad av: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2015/16:1161 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 80 kB)