Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Hinder för nybyggnation utanför tätort

Skriftlig fråga 2016/17:468 av Jakob Forssmed (KD)

Fråga 2016/17:468 Hinder för nybyggnation utanför tätort av Jakob Forssmed (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I bostadsbristens Sverige beslutade kommunstyrelsen i Knivsta den 6 december att kommunen ska avbryta allt arbete med detaljplaner för landsbygden. Allt detaljplanearbete utanför tätorterna Knivsta

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:468 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 78 kB)

Med anledning av regeringens proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) Med anledning av regeringens proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett skydd för privatpersoner och tillkännager detta

2016-12-07

Motion 2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:10

Motion 2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att delmålet mäns våld mot kvinnor ändras till EU:s begrepp Frihet från könsrelaterat våld och tillkännager

2016-12-07

Motion 2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 97 kB)