Invalda ledamöter 2014

I riksdagen finns 349 ledamöter. De väljs vart fjärde år då det är allmänna val i Sverige. Här ser du de ledamöter som valdes in vid valet 2014.

Alla invalda ledamöter sitter inte i riksdagen i dag. Några har slutat sitt uppdrag och andra är lediga från uppdraget som ledamot, till exempel för att de är ministrar.

Information om vilka 349 ledamöter som sitter i riksdagen just nu hittar du under Ledamöter