I riksdagen finns 349 ledamöter. De väljs vart fjärde år då det är allmänna val i Sverige. Här hittar du ledamöter och ersättare i kammaren.