Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:A386 Stärkt företagshälsovård för bättre arbetsmiljö
2013/14:Ub451 Forskning om tidigare östtysk politisk aktivitet i Sverige
2013/14:U258 Taiwans/Republiken Kinas meningsfulla deltagande i FN
2013/14:So621 Fler organdonationer med nya rutiner
2013/14:So478 Screening för osteoporos
2013/14:C428 Sjöfyllerilagen
2013/14:T301 Trafikinformation på olika språk
2013/14:So364 Fler geriatriker i äldrevården
2013/14:22 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2013/14:Ub534 Peer review i skolan
2013/14:Ub531 Mer forskning om ME/CFS och IBS för bättre behandling
2013/14:So620 Legitimation inom psykiatrisk vård
2013/14:So619 Överlåt ansvar för universitetssjukhusen till staten
2013/14:Sk406 Fler jobb med lägre företagsbeskattning
2013/14:Sk325 Inför en skattereduktion för hälsofrämjande åtgärder
2013/14:Sk281 Främjande av hållbarhets- och kvalitetsdimensioner
2013/14:Sk251 Skatteeffekter på konsumtion av inhemsk respektive införd sprit
2013/14:Sf394 Ge utlandsfödda en bättre chans till arbete i Sverige
2013/14:N403 Översyn av Bolagsverkets granskningsskyldighet
2013/14:N400 En översyn av det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar