Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:2405 Valfri leverantör av sjukförsäkring
2014/15:2350 Bättre samverkan mellan sjukvården och sjukförsäkringen
2014/15:2883 Regleringsgiljotin
2014/15:2633 Ändring av Bolagsverkets granskningsskyldighet
2014/15:2657 Bättre fiskevård och fiskåterväxt genom utökad rådighet över vatten
2014/15:2589 Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
2014/15:2414 Strandskyddsreglerna i Östergötland
2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk
2014/15:2409 Jakt som en rättighet också för personer med funktionsnedsättning
2014/15:2595 Elitidrottsföreningar
2014/15:2523 Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser
2014/15:2449 Oberoende kommunrevision med ökat ansvar för kommunala tjänstemän
2014/15:2411 Allmänna motioner för enskilda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag
2014/15:2403 Återbäring av kommunal- och landstingsskatt
2014/15:2341 Personval
2014/15:2253 Institutionalisera revisionen av myndigheters vetenskaplighet
2014/15:2881 Skärpt straff för grovt bidragsbrott
2014/15:2878 Ingripare och vittnen
2014/15:2631 Stärkt skydd för anklagades ställning
2014/15:2596 Ekonomisk brottslighet