Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2011/12:135 Kulturarvslyftet
2011/12:134 Digital radio
2011/12:130 Landshövding i Kalmar län
2011/12:126 Meddelarfrihet
2011/12:119 Palestinas medlemskap i Unesco
2011/12:107 Arbetslöshetsförsäkringen
2011/12:106 Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn
2011/12:99 Tillsynen av överförmyndare
2011/12:98 Körförbud vid epilepsi
2011/12:92 Vårdnadsbidragets inlåsningseffekter
2011/12:89 Ägarstyrning i Nordea
2011/12:63 Den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser
2011/12:59 Fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar
2011/12:50 Regeringens arbetslinje
2011/12:44 Utanförskapet och utförsäkringarna
2011/12:32 Jäv för statsråd
2011/12:So631 Alkoholinförsel
2011/12:C382 Riktvärden för flygbuller
2011/12:Ub321 Forsknings- och innovationsråd
2011/12:U319 Sveriges relationer till Kuba