Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:Ju407 Stärkt lagstiftning om hot mot demokratin
2013/14:Ju406 Större säkerhet med utbildade poliser inom beteendevetenskap och psykiatri
2013/14:Ju289 Trygghet och ordning vid domstolsförhandlingar
2013/14:Ju288 Avhopparverksamhet
2013/14:C469 Översyn av stiftelselagen
2013/14:C432 Översyn av ordningen för gode män
2013/14:C308 Flygbullerproblemet
2013/14:C266 Stöd för ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare
2013/14:C232 Öka jämställdheten vid separationer
2013/14:A378 Modern och öppen arbetsmarknad
2013/14:A375 Stöd till folkbildning i folkhögskolor för en bättre fungerande arbetsmarknad
2013/14:So622 Nationell samordning av sjukvårdsfinansieringen
2013/14:So314 Europeisk vårdgaranti
2013/14:Sk250 Fler företag på landsbygden
2013/14:N402 Mindre statligt ägande för friare universitet
2013/14:Ju242 Bekämpa stulna identiteter
2013/14:A377 Stoppa kränkande särbehandling i arbetslivet
2013/14:Ub533 Nationella prov i den svenska skolan
2013/14:Ub403 Undersökning av forskning av integrativ läkarvetenskap
2013/14:So447 Nationell sjukvårdsskatt för en mer rättvis och jämlik sjukvård i hela landet