Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:Sk281 Främjande av hållbarhets- och kvalitetsdimensioner
2013/14:Sk251 Skatteeffekter på konsumtion av inhemsk respektive införd sprit
2013/14:Sf394 Ge utlandsfödda en bättre chans till arbete i Sverige
2013/14:N403 Översyn av Bolagsverkets granskningsskyldighet
2013/14:N400 En översyn av det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar
2013/14:MJ475 Enklare att jaga för personer med funktionsnedsättning
2013/14:MJ474 Ekonomiskt ansvar vid nedmontering av gamla vindkraftverk
2013/14:MJ473 Ändring av strandskyddsreglerna i Östergötland
2013/14:K366 Offentlighets- och sekretesslagen samt polisdatalagens sekretessbestämmelser
2013/14:K240 Motionsinstrumentet i Sveriges riksdag
2013/14:K239 En oberoende kommunrevision och ökat ansvar för kommunala tjänstemän
2013/14:Ju413 Ekonomiska tillgångar inom organiserad brottslighet
2013/14:Ju407 Stärkt lagstiftning om hot mot demokratin
2013/14:Ju406 Större säkerhet med utbildade poliser inom beteendevetenskap och psykiatri
2013/14:Ju289 Trygghet och ordning vid domstolsförhandlingar
2013/14:Ju288 Avhopparverksamhet
2013/14:C469 Översyn av stiftelselagen
2013/14:C432 Översyn av ordningen för gode män
2013/14:C308 Flygbullerproblemet
2013/14:C266 Stöd för ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare