Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:204 Överprövning av åtgärdsprogrammen
2015/16:318 Nya regler för miljöbilspremien
2015/16:313 Momsregler för flyktingboenden
2015/16:2466 Ökat antalet studieveckor på universitet och högskolor
2015/16:2798 Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport
2015/16:2595 Lotsplikt i Öresund
2015/16:2521 Infrastruktur i Skåne
2015/16:2139 Utbyggnad av E22
2015/16:1903 Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker
2015/16:2471 Översyn och modernisering av inkomstskattelagen vad avser att friskvårdsförmån ska gälla även för motionsridning
2015/16:2468 En översyn av lagen om kassaregister
2015/16:2608 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2015/16:2607 Skogspolitik
2015/16:2606 Giftfri miljö
2015/16:2605 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2015/16:2604 Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald
2015/16:2603 Bra mat och stärkt konkurrenskraft
2015/16:2602 Politik för levande hav och sjöar
2015/16:2601 En ambitiös och effektiv klimatpolitik
2015/16:2600 Jakt och viltvård