Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:555 Skattehöjningar som drabbar landsbygden
2014/15:431 Beslut om en skola ska genomföra de frivilliga nationella proven
2014/15:412 Motionsridning som skattebefriad friskvård
2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp
2014/15:MJU6 Fiskeripolitik
2014/15:247 Rättsosäkert läge för bönderna
2014/15:137 Tioårig grundskola
2014/15:2155 Utbyggnad av E22
2014/15:2154 Lotsplikt i Öresund
2014/15:2887 Krav på kompetens för att primärt få rätt att hantera psykiatriska problem
2014/15:1987 Gårdsförsäljning
2014/15:1850 En politik för jobb och företagande
2014/15:1849 En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter
2014/15:1848 Förstärkt satsning på kreativa näringar
2014/15:2980 Kemikalier
2014/15:2979 Naturvård
2014/15:2978 Hållbar konsumtion
2014/15:2977 Jakt och viltvård
2014/15:2976 Bra mat och stärkt konkurrenskraft
2014/15:2403 Återbäring av kommunal- och landstingsskatt