Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
2013/14:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2013/14:SfU4 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
2013/14:SfU3 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
2013/14:MJ330 Strandskyddet
2013/14:C300 Stranderosion
2013/14:So620 Legitimation inom psykiatrisk vård
2013/14:So592 Skärpta insatser mot illegal handel med tobak
2013/14:MJ270 Främmande trädslag i skånskt skogsbruk
2013/14:K263 Regler för riksdagsledamöters tjänsteresor till grannländerna
2013/14:So320 Översyn av socialtjänstlagens regler vid akuta placeringar i jourhem
2013/14:N380 Utveckling av integrationen i Öresundsregionen
2013/14:MJ322 Den skånska modernäringen
2013/14:MJ276 Modernisering av allemansrätten
2013/14:Ju319 Våld i nära relationer
2013/14:T252 Förnyelse av körkort för dem som studerar eller arbetar utomlands
2013/14:So319 Begränsning av förskrivningsrätt för receptbelagd medicin
2013/14:Ub262 Körkort ökar möjligheten till arbete
2013/14:Ub261 Ökad miniminivå för garanterad undervisningstid och fler skoldagar
2013/14:Ub260 Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad