Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2015
2014/15:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv
2013/14:Fi13 med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
2013/14:Fi308 Lägst arbetslöshet i EU 2020
2013/14:262 Regeringens hantering av Inlandsinnovation
2013/14:244 Proposition som reglerar betaltider mellan företag
2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna
2013/14:189 Sveriges avgift till EU
2013/14:28 Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut
2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström
2012/13:510 Nuonaffären
2012/13:Fi13 med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
2012/13:Fi302 Fler jobb för Sverige
2011/12:Fi18 med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
2011/12:Ub8 med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
2011/12:Ub1 med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
2011/12:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2011/12:151 Regeringens nedskärningar i gymnasieskolan och effekter på kommunernas kostnader
2011/12:120 Legitimation för fritidspedagoger
2011/12:104 Nya betyg utan bedömningsstöd