• Parti: Vänsterpartiet
 • Valkrets: Stockholms län
 • Titel: journalist
 • Född år: 1949

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

 • 2002-09-30 - 2006-10-02

Utrikesutskottet

 • Suppleant: 2002-10-08 - 2006-10-02

Bostadsutskottet

 • Suppleant: 2002-10-08 - 2006-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

 • Ledamot: 2002-12-19 - 2006-10-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

 • Suppleant: 2003-02-18 - 2003-05-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

 • Suppleant: 2004-02-05 - 2004-02-18

OSSE-delegationen

 • Ledamot: 2004-03-23 - 2006-10-02

EU-nämnden

 • Suppleant: 2004-12-15 - 2006-10-02

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2005/06

Skriftliga frågor 2005/06