• Parti: -
 • Valkrets: Västerbottens län
 • Titel: fil. kand.
 • Född år: 1940

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

 • 1998-10-05 - 2000-11-16
 • 2000-12-19 - 2002-09-30
 • 2002-09-30 - 2006-10-02

Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

 • 2000-11-17 - 2000-12-18

Bostadsutskottet

 • Ledamot: 1998-10-13 - 2002-09-30

Näringsutskottet

 • Suppleant: 1998-10-20 - 2002-09-30

Utbildningsutskottet

 • Suppleant: 1998-10-20 - 2002-09-30

Valberedningen

 • Suppleant: 2002-09-30 - 2006-10-02

Bostadsutskottet

 • Suppleant: 2002-10-08 - 2004-09-14

Näringsutskottet

 • Ledamot: 2002-10-08 - 2006-10-02

Krigsdelegationen

 • Ledamot: 2002-10-15 - 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 • Personlig suppleant: 2002-11-01 - 2006-10-02

Försvarsutskottet

 • Suppleant: 2004-09-30 - 2006-10-02

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2005/06

Skriftliga frågor 2005/06

TEN-status för E 12