Troedsson, Ingegerd (M)
  • Parti: Moderaterna
  • Titel: pol.mag.
  • Född år: 1929
  • Avliden den 3 november 2012

Sagt och gjort

RSS