• Parti: Miljöpartiet
  • Valkrets: Västmanlands län
  • Titel: Speciallärare/fil.lic.
  • Född år: 1945

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29

Socialutskottet

  • Ledamot: 2010-10-12 - 2014-09-29

Valberedningen

  • Suppleant: 2011-09-27 - 2014-09-29

Utbildningsutskottet

  • Suppleant: 2011-09-27 - 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant: 2014-03-26 - 2014-09-29

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2013/14

Interpellationer 2013/14

Skriftliga frågor 2013/14