• Parti: Socialdemokraterna
 • Valkrets: Västerbottens län
 • Titel: Ämneslärare
 • Född år: 1954

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

 • 1995-11-01 - 1998-10-05
 • 1999-03-08 - 1999-06-14 (Ersättare)
 • 1999-12-06 - 2000-03-31 (Ersättare)
 • 2001-03-01 - 2002-09-30
 • 2002-09-30 - 2006-10-02
 • 2006-10-02 - 2010-10-04
 • 2011-03-28 - 2011-08-15 (Ersättare)

Arbetsmarknadsutskottet

 • Suppleant: 1995-11-10 - 1998-10-04

Kulturutskottet

 • Suppleant: 1995-11-10 - 1998-10-04
 • Suppleant: 1999-03-10 - 1999-06-14

Skatteutskottet

 • Suppleant: 1999-03-10 - 1999-06-14

Kulturutskottet

 • Suppleant: 2001-03-28 - 2002-09-29

Lagutskottet

 • Suppleant: 2001-04-05 - 2002-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

 • Ledamot: 2002-10-08 - 2006-10-02

Trafikutskottet

 • Suppleant: 2002-10-08 - 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 • Ledamot: 2002-11-01 - 2004-11-01

Kulturutskottet

 • Suppleant: 2003-03-12 - 2006-10-02

EU-nämnden

 • Suppleant: 2005-03-03 - 2006-10-10

Arbetsmarknadsutskottet

 • Ledamot: 2006-10-10 - 2010-10-04

Trafikutskottet

 • Suppleant: 2006-10-10 - 2010-10-04

EU-nämnden

 • Suppleant: 2007-01-26 - 2008-04-01
 • Ledamot: 2008-04-01 - 2010-10-04

Konstitutionsutskottet

 • Suppleant: 2011-04-15 - 2011-08-15

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2010/11

Interpellationer 2010/11