• Parti: Folkpartiet
 • Valkrets: Hallands län
 • Född år: 1943

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

 • 2002-09-30 - 2006-10-02
 • 1998-10-05 - 2002-09-30

Kulturutskottet

 • Ordförande: 2002-10-08 - 2006-10-02
 • Suppleant: 2001-10-05 - 2002-09-29
 • Ledamot: 1998-10-13 - 2001-10-05
 • Ledamot: 1998-10-13 - 2001-09-25

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Suppleant: 1998-10-13 - 2002-09-30

Skatteutskottet

 • Ledamot: 2001-09-27 - 2002-09-29

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 • Ledamot: 2002-11-01 - 2006-10-02

Valberedningen

 • Ledamot: 2002-09-30 - 2006-10-02

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2005/06

Interpellationer 2005/06

Dagens spelsituation

Skriftliga frågor 2005/06

Taiwan och WHO