• Parti: Kristdemokraterna
 • Valkrets: Östergötlands län
 • Titel: fil.dr.
 • Född år: 1951

Aktuella och tidigare uppdrag

Riksdagsledamot

 • 1998-10-05 - 2002-09-30
 • 2002-09-30 - 2006-10-02
 • 2006-10-02 - 2010-10-04
 • 2010-10-04 - 2014-09-29

Utbildningsutskottet

 • Ledamot: 1998-10-13 - 2002-09-30

Lagutskottet

 • Ledamot: 2002-10-08 - 2006-10-02

Civilutskottet

 • Ledamot: 2006-10-10 - 2010-10-04

Utbildningsutskottet

 • Suppleant: 2007-03-16 - 2010-10-04

Justitieutskottet

 • Suppleant: 2009-11-19 - 2010-10-04

Kristdemokraterna

 • Kvittningsman: 2010-10-04 - 2014-09-29

Civilutskottet

 • Suppleant: 2010-10-12 - 2014-09-29

Utbildningsutskottet

 • Ledamot: 2010-10-12 - 2014-09-29

Socialutskottet

 • Suppleant: 2010-12-20 - 2011-05-10

Ledamotsrådet

 • Suppleant: 2012-05-09 - 2014-09-29

Sagt och gjort

RSS

Motioner 2013/14