Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3552 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C) med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regleringen av hyressättning så att nyproduktion

2016-12-07

Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) (pdf, 64 kB)

med anledning av Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) med anledning av Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs inom

2016-12-07

Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) (docx, 96 kB) Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 90 kB)

Samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät

Interpellation 2016/17:179 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2016/17:179 Samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Ett modernt samhälle med hög tillgänglighet när det gäller elström, datatrafik, vägar och järnvägar kräver en modern och väl utbyggd transportinfrastruktur. Ett modernt samhälle och dess

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-19 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2016/17:179 av Anders Åkesson (C) (pdf, 91 kB)