Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) med anledning av skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verka för att införa ett miljömål i EU för giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2016-05-25

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Radonhalten i svenska bostäder

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1233 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr N2016/03638/PUB Finansdepartementet Finansmarkands- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1233 av Ola Johansson (C) Radonhalten i svenska bostäder Ola Johansson har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon planerar att vidta för att prioritera åtgärder mot radon, i väntan


Besvarad av: Statsrådet Per Bolund

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1233 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Banavgiftshöjningar för järnväg

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03573/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till Riksdagen Svar på fråga 2015/16:1227 av Anders Åkesson (C) Banavgiftshöjningar för järnväg Anders Åkesson har frågat mig av vilken orsak jag inte fullföljer regeringens vallöfte från 2016 angående banavgifter. Frågan tolkar jag avser specifikt


Besvarad av: Statsrådet Anna Johansson

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)