Ledamöter & partier

Ledamöterna sitter samlade i kammaren för ärendedebatt och votering
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2014–2018.

Ledamöternas arbete

Utskottsarbetet tar en stor del av ledamöternas tid. Andra viktiga uppgifter är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till regeringen. Ledamöterna har ett grundarvode på 62 400 kronor i månaden.

Talmannen

Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Gruppbild på regeringen

Regeringen

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar.

Ledamöter

Ändringar i ledamöternas uppdrag

27 augusti

25 augusti

  • Erik Ullenhag (L) är till och med 2016-08-25 tjänstgörande riksdagsledamot .
  • Erik Ullenhag (L) slutar 2016-08-25 som suppleant i EU-nämnden.
  • Lawen Redar (S) slutar 2016-08-25 som suppleant i skatteutskottet.
  • Nina Lundström (L) är från 2016-08-25 tjänstgörande riksdagsledamot .

15 augusti

  • Åsa Eriksson (S) är från 2016-08-15 extra suppleant i utrikesutskottet.
  • Åsa Eriksson (S) ersätter Olle Thorell som riksdagsledamot från 2016-08-15.
  • Olle Thorell (S) är från 2016-08-15 till 2017-04-01 tjänstledig från uppdraget som riksdagsledamot och ersätts av Åsa Eriksson .

14 augusti

  • Anna Vikström (S) ersätter statsrådet Mikael Damberg som riksdagsledamot från 2016-08-14.

Alla ledamöter

Ledamöterna representerar sitt parti och sin valkrets. Om en ledamot beviljas ledighet i minst en månad får han eller hon en ersättare. Här hittar du ledamöter och ersättare i kammaren.