Ledamöter & partier

Ledamöterna sitter samlade i kammaren för ärendedebatt och votering
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2014–2018.

Ledamöternas arbete

Utskottsarbetet tar en stor del av ledamöternas tid. Andra viktiga uppgifter är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till regeringen. Ledamöterna har ett grundarvode på 62 400 kronor i månaden.

Talmannen

Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Gruppbild på regeringen

Regeringen

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar.

Ledamöter

Ändringar i ledamöternas uppdrag

16 september

  • Pål Jonson (M) är från 2016-09-16 extra suppleant i justitieutskottet.

15 september

  • Aron Modig (KD) slutar 2016-09-15 som suppleant i civilutskottet.
  • Jörgen Hellman (S) är från 2016-09-15 vice ordförande i skatteutskottet.
  • Tuve Skånberg (KD) är från 2016-09-15 suppleant i civilutskottet.

14 september

  • Pål Jonson (M) ersätter Pia Hallström som riksdagsledamot från 2016-09-14.
  • Pia Hallström (M) är från 2016-09-14 till 2016-10-30 tjänstledig från uppdraget som riksdagsledamot och ersätts av Pål Jonson .

13 september

  • Anna Ekström (S) är från 2016-09-13 statsråd i Utbildningsdepartementet.
  • Ann-Britt Åsebol (M) är från 2016-09-13 tjänstgörande riksdagsledamot .
  • Pia Hallström (M) är till och med 2016-09-13 tjänstgörande riksdagsledamot .

12 september

  • Roland Gustbée (M) är från 2016-09-12 extra suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Alla ledamöter

Ledamöterna representerar sitt parti och sin valkrets. Om en ledamot beviljas ledighet i minst en månad får han eller hon en ersättare. Här hittar du ledamöter och ersättare i kammaren.