Öppet sammanträde i EU-nämnden

09.00 onsdag 17 oktober 2018

Statsministern samråder med EU-nämnden inför möte i Europeiska
rådet.

Tid: Klockan 9–10.30
Plats: Skandiasalen, ingång från Västerlånggatan 1. Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Webb-tv