Skatteutskottets sammanträde

09.00 torsdag 6 december 2018

Planerat sammanträde

Skatteutskottet

Datum och tid: Torsdag 2018-12-06 kl. 09:00
Plats: RÖ4-09