Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 29 januari 2019

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporten RiR 2018:32 Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa?

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.30.

Bilagor