Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.15 torsdag 25 oktober 2018

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-10-25 08:15
Plats: RÖ 7-26

1. Eventuellt beslut om närvaro av ledamöter från utrikesutskottet

2. Kommissionens förslag om undertecknande och ingående av, samt fördelning av fiskemöjligheterna inom ramen för, partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko och dess genomförandeprotokoll
Överläggning
COM(2018) 677
COM(2018) 678
COM(2018) 679
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Information från Jordbruksverket
Jordbruksverkets generaldirektör informerar om Jordbruksverkets verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2018) 677, 678 och 679
Punkt 4: Protokoll 2018/19:4 och 5

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan