Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 16 oktober 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-16 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisorernas årliga rapport 2018 (FiU9)
Beredning
Redog. 2017/18:RR5

Föredragande: KS

4. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 18 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:2 och 3
3. FöredragningsPM, protokoll från den öppna utfrågningen med riksrevisorerna den 31 maj 2018