Öppet seminarium: Framtidens revision – förväntningar, nytta och relevans

13.00 torsdag 26 april 2018

Finansutskottet håller tillsammans med Riksrevisionen och Revisorsinspektionen ett öppet seminarium på temat Framtidens revision – förväntningar, nytta och relevans.

Tid: Den 26 april klockan 13–16.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för allmänhet och media. Det sänds inte via webb-tv.

Program

13.00 Inledning - Seminariet öppnas och inleds av:

 • Fredrik Olovsson (S), ordförande, Finansutskottet
 • Ingvar Mattson, riksrevisor, Riksrevisionen
 • Per Johansson, direktör, Revisorsinspektionen

13.20 Vilka frågor ska framtidens revision svara på? – beställarnas förväntningar på revisionens nytta och leverans

Reflektioner, panelsamtal och frågor med:

 • Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande, Finansutskottet
 • Lena Micko, ordförande, SKL
 • Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt näringsliv
 • Carina Lundberg Markow, direktör, Ansvarsfullt ägande, Folksam
 • Dan Brännström, generalsekreterare, FAR

14.30 Paus

15.00 Vad krävs för att infria förväntningarna? – vilka möjligheter ser användarna av revision och revisorerna

Reflektioner, panelsamtal och frågor med:

 • Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen
 • Eva Andersson, ordförande i regionfullmäktige, Region Östergötland
 • Tomas Billing, vd, Nordstjernan
 • Peter Nyllinge, vd, PwC
 • Hamish Mabon, senior partner, EY
 • Gina Funnemark, avdelningschef för årlig revision, Riksrevisionen

16.10 – 16.30 Summering och avslutning

 • Per Johansson, direktör, Revisorsinspektionen
 • Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen
 • Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande, Finansutskottet