Nordiska rådets möte på Island 9-10 april

måndag 9 april 2018

Den 9 - 10 april deltar riksdagens delegation till Nordiska rådets parlamentariska församling i Nordiska rådets möte i Akureyri på Island. Under sessionen ordnas bland annat en temadebatt om havet.

Nordiska rådets delegation