Beslut

16.00 onsdag 13 juni 2018
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)