Frågestund

14.00 torsdag 16 november 2017

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Finansminister Magdalena Andersson (S)
  • Utrikesminister Margot Wallström (S)
  • Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
  • Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson (MP)

Finansminister Magdalena Andersson (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv