Frågestund

14.00 torsdag 14 september 2017

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Miljöminister Karolina Skog (MP)
  • Gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Debatter och beslut i kammaren

Föredragningslista (pdf) Webb-tv