Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 8 mars 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-03-08 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Offentlig presentation av utredning med justitierådet Thomas Bull
Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong – G13–14
Beredning
Föredragande: JD

5. Statsråds agerande i fråga om åldersbedömning i asylärenden – G24
Beredning
Föredragande: JD

6. Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning – G17
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Statsministerns uttalanden om polisen – G3
Beredning
Föredragande: ACB

8. Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda – G5
Beredning
Föredragande: ACB

9. Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport – G25
Beredning
Föredragande: ACB

10. Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen – G29
Beredning
Föredragande: ACB

11. Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning – G18
Beredning
Föredragande: EL

12. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

13. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


2. Särskilt protokoll 2017/18:31
4–10. Skrivelse från Regeringskansliet
11. KansliPM