Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 6 mars 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Civilministerns och statsministerns ansvar avseende bristfällig beredning vid utnämningen av landshövding i Stockholms län – G30
Beredning
Föredragande: JJ

4. Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet – G33
Beredning
Föredragande: JJ

5. Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning – G18
Beredning
Föredragande: EL

6. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

7. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

8. Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen – G26
Beredning
Föredragande: JFG

9. Förnyad granskning av Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen – G32
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:30
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4. KansliPM
5. Skrivelse från Regeringskansliet
6. KansliPM, uppteckningar (delas ev. vid smtr)
7. Se punkt 6
8. Skrivelse från Regeringskansliet