Kalenderhändelse - Riksdagen

Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 10 oktober 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: LL

5. Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet
Beredning
Föredragande: JFG

6. Myndighetsstyrelser och insynsråd
Beredning
Föredragande: LW

7. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: JD

8. Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:2
2. Granskningsanmälan
3–8. Skrivelse från Regeringskansliet