Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 13 februari 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-02-13 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong – G13–14
Beredning
Föredragande: JD

4. Statsråds agerande i fråga om åldersbedömning i asylärenden – G24
Beredning
Föredragande: JD

5. Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket – G1
Beredning
Föredragande: JJ

6. Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt fall – G23
Beredning
Föredragande: KD

7. Statsministerns uttalanden om polisen – G3
Beredning
Föredragande: ACB

8. Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda – G5
Beredning
Föredragande: ACB

9. Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport – G25
Beredning
Föredragande: ACB

10. Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen – G29
Beredning
Föredragande: ACB

11. Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning – G17
Beredning
Föredragande: KÖ

12. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

13. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:26
3–4. KansliPM
5. Tidigare utsänd skrivelse från Regeringskansliet
6. Skrivelse från Regeringskansliet
7–11. KansliPM
12. Transportstyrelsens underlagsrapport, uppteckning från
utfrågningen med Säkerhetspolisen (delas vid smtr)
13. Uppteckning (se punkt 12)